Skip to content

Black Jack uitbetaling

Black Jack uitbetaling

Black Jack uitbetaling

Black Jack uitbetaling

Black Jack uitbetaling van de winnende spelers gaat als volgt:

Heeft een speler Black Jack, dit is 21 punten met de eerste twee kaarten, dan is de winst 1,5 X de inzet.
Heeft een speler minder dan 21 maar meer punten dan de bank dan is de winst 1 X de inzet.
Hebben de bank en de speler hetzelfde aantal punten dan blijft de inzet staan. De spelronde blijft dan onbeslist. Dit geldt ook als speler en bank beiden Black Jack hebben.
Heeft een speler meer dan 21 punten dan wint de bank de inzet.
Heeft de bank meer dan 21 punten dan winnen alle spelers die met minder dan 21 op tafel liggen 1 X hun inzet.