Skip to content

Black Jack Spelverloop

Het delen van de kaarten

Zodra de inzetten zijn gedaan en de bank heeft aangegeven dat er niet meer mag worden ingezet gaat het Black Jack spelverloop verder met het delen van de kaarten. 

Als de inzetten zijn gedaan begint de bank met het delen van de kaarten. De tafel wordt rond gedeeld. Dat wil zeggen elke speler krijgt een kaart, de bank krijgt een kaart en elke speler krijgt een tweede kaart. De bank heeft slechts een kaart open liggen terwijl de spelers elk met twee open kaarten met het spel beginnen. Terwijl de croupier het puntenaantal hardop zegt mogen de zittende spelers een voor een kiezen tussen het kopen van een kaart of passen. Kopen maakt een speler kenbaar door een platte vegende beweging te maken naar de eigen kaarten toe. Passen wordt aangegeven door een licht zwaaiende beweging te maken.

Black Jack Spelverloop

Black Jack Spelverloop voor de spelers

Een speler die aan de beurt is begint met de twee kaarten die zojuist door de croupier zijn gedeeld en open op tafel liggen. Elke speler kan van de bank een of meer kaarten kopen tot 21 punten wordt bereikt of passen.

Black Jack Spelverloop voor de bank

Het Black Jack spelverloop eindigt met een uitbetalingsronde.

Zodra alle spelers aan de beurt zijn geweest is de bank aan de beurt. Tijdens de eerste deelronde heeft de bank slechts een kaart gekregen en krijgt nu een tweede kaart. De bank moet kaarten blijven pakken tot er minimaal 17 punten op tafel liggen. Zodra het puntenaantal voor de bank 17 of hoger is moet de bank passen. Heeft de bank gepast dan worden de winnende spelers door de bank uitbetaald.